Ako prihlásený užívateľ máte možnosť nastaviť si zobrazenie Heureky.

Zobraziť pôvodnú Heureku

Ialugen Plus crm.der.1 x 20 g

97 %
Písomná informácia pre používateľa Ialugen Plus 2 mg/g + 10 mg/g dermálny krém hyaluronan sodný + strieborná soľ sulfadiazínu Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu...
5,48 €
Doprava 2,7 €,Skladom
Garantovaný nákup z Najlekaren.eu.
Zoradiť:

Najlacnejšie ponuky (25)

Skladom  1 variant2,5 €99 % • 2 134 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,5 €97 % • 275 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,69 €100 % • 1 556 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant3,35 €93 % • 334 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,99 €98 % • 1 891 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant1,99 €99 % • 4 595 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,8 €100 % • 1 080 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant3,8 €100 % • 938 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,29 €98 % • 31 196 recenziíShop roka 2021 - VíťazĎalšie informácie
Skladom  1 variantZdarma96 % • 1 194 recenziíĎalšie informácie

Popis produktu

Písomná informácia pre používateľa Ialugen Plus 2 mg/g + 10 mg/g dermálny krém hyaluronan sodný + strieborná soľ sulfadiazínu Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu...

Parametre produktu

Výrobca
Forma prípravku
krémy

Recenzie

 • , zakúpené v Lekáreň Glavica

  Odporúča produkt

  100 %

  Je to vynikajúci dezinfekčný krém na poranenia, ktorý ich pekne a rýchlo hojí.

 • , zakúpené v Lekáreň Glavica

  Odporúča produkt

  100 %

  • je to vynikajúci antibakteriálny krém
  • rany sa po jeho použití pekne a rýchlo zahoja
  • skvelý výrobok

Parametre produktu

Výrobca
Forma prípravku
krémy

Popis produktu

Písomná informácia pre používateľa

Ialugen Plus 2 mg/g + 10 mg/g dermálny krém hyaluronan sodný + strieborná soľ sulfadiazínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:   ‌1. Čo je Ialugen Plus a na čo sa používa     ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ialugen Plus     ‌3. Ako používať Ialugen Plus     ‌4. Možné vedľajšie účinky     ‌5. Ako uchovávať Ialugen Plus     ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie   1. Čo je Ialugen Plus a na čo sa používa

Ialugen Plus obsahuje dve liečivá: hyaluronan sodný (t. j. sodnú soľ kyseliny hyalurónovej) a striebornú soľ sulfadiazínu. Patrí do skupiny liekov s obsahom antibiotík, ktoré sa používajú pri niektorých ochoreniach kože.

Ialugen Plus je určený na ochranu a miestnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl a popálenín.

Ako Ialugen Plus účinkuje

Kyselina hyalurónová je látka, ktorá sa vo veľkej miere nachádza v koži, sklovci (oko), kĺbovom maze, pupočnej šnúre a chrupavke.

Strieborná soľ sulfadiazínu účinkuje proti baktériám a hubám, napr. Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter pyogenes, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v infekčných ranách a popáleninách.

Výsledkom vzájomného pôsobenia týchto dvoch liečiv je ochrana pred druhotnými infekciami, protizápalový účinok a urýchlenie procesu hojenia (podporuje tvorbu nového tkaniva v hojacej sa rane a prekrývanie rany tzv. epitelovým tkanivom). 2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Ialugen Plus

Nepoužívajte Ialugen Plus

 • ak ste alergický na kyselinu hyalurónovú, striebornú soľ sulfadiazínu alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • počas tehotenstva a dojčenia,
 • u novorodencov v prvých mesiacoch života.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Ialugen Plus, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

U pacientov alergických na sulfónamidy a u pacientov s nedostatočnou funkciou pečene a obličiek sa Ialugen Plus odporúča používať so zvýšenou opatrnosťou.

Ošetrené poranené miesta chráňte pred slnkom.

Ak sa objaví vyrážka, liečba sa má ihneď ukončiť, pretože existuje riziko vzniku závažných alergických reakcií, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, i keď sa táto reakcia v prípade sulfadiazínu vyskytuje menej často.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Ialugenu Plus sa u detí vo veku od 0 do 18 rokov nestanovila.

Iné lieky a Ialugen Plus

Ak teraz (po)užívate alebo ste v poslednom čase (po)užívali, či práve budete (po)užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Neodporúča sa súčasne používať Ialugen Plus s liekmi obsahujúcimi proteolytické enzýmy, pretože vplyvom striebornej soli sulfadiazínu môžu tieto enzýmy stratiť aktivitu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Informácie o nežiaducich účinkoch tohto lieku na plod nie sú k dispozícii, preto sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 3. Ako používať Ialugen Plus

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred ošetrením treba z rany odstrániť odumreté tkanivo.

Krém sa potom nanesie na celú plochu rany v hrúbke 2 – 3 mm raz alebo dvakrát denne. Každých 24 hodín treba krém znovu naniesť, ale zbytky predtým naneseného krému sa musia opatrne odstrániť vodou alebo fyziologickým roztokom.

V aplikácii Ialugenu Plus je potrebné pokračovať bez prerušenia až do úplného zahojenia rany.

Poranené miesta kože, kde sa naniesol krém, treba prikryť obväzom.

Liečba má trvať čo najkratšiu dobu. Ak sa príznaky nezlepšia alebo sa dokonca po 7 dňoch zhoršia, poraďte sa s lekárom.

Ak sa objaví vyrážka, liečba sa má ihneď ukončiť, pretože existuje riziko vzniku závažných alergických reakcií, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, i keď sa táto reakcia v prípade sulfadiazínu vyskytuje menej často.

Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť Ialugenu Plus sa u detí vo veku od 0 do 18 rokov nestanovila.

Ak použijete viac Ialugenu Plus, ako máte

Pri dlhodobom ošetrovaní postihnutých miest kože presahujúcich u dospelých 15 % a u detí 7 % telesného povrchu, existuje nebezpečenstvo vstrebávania toxického množstva sulfadiazínu. Viditeľnými príznakmi sú modrozelená farba kože, slinenie a strata citlivosti v končatinách. V takýchto prípadoch sa liečba musí prerušiť a treba sa poradiť s lekárom.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom. 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ialugen Plus sa všeobecne dobre znáša.

Ak sa však Ialugen Plus aplikuje na veľkú plochu, nie je možné vylúčiť známe celkové vedľajšie účinky sulfónamidov, ako sú: · porucha funkcie obličiek, · zápal pečene (toxická hepatitída), · nedostatok určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), · znížený počet krvných doštičiek, · znížený počet bielych krviniek, · vyrážka.

Častosť výskytu týchto vedľajších účinkov nie je známa.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča kontrolovať počet bielych krviniek.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Ialugen Plus

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ialugen Plus obsahuje

 • Liečivá sú hyaluronan sodný a strieborná soľ sulfadiazínu. 1 g dermálneho krému obsahuje 2 mg (0,2 %) hyaluronanu sodného a 10 mg (1 %) striebornej soli sulfadiazínu.
 • Ďalšie zložky sú makrogol-400-monostearát, decyloleát, emulgujúci vosk, glycerol 85 %, nekryštalizujúci roztok sorbitolu, čistená voda.

Ako vyzerá Ialugen Plus a obsah balenia

Biely až slonovinový homogénny (rovnorodý) krém v hliníkovej tube s uzáverom so závitom z plastickej hmoty.

Obsah balenia: 20 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

IBSA Slovakia s. r. o.

Mýtna 42 811 05 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca

IBSA Institut Biochimique SA

Via del Ponte 13 6903 Lugano

Švajčiarsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016.

Dokumenty

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.

Hodnotenia produktu

2zákazníci odporúčajú produkt
0zákazníkov neodporúča produkt
97 %priemer z 3 hodnotení
5
3 ×
4
0 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×

Zákazníci najčastejšie zmieňujú

Tento produkt zatiaľ nemá dostatok hodnotenia

 • , zakúpené v Lekáreň Glavica

  Odporúča produkt

  100 %

  Je to vynikajúci dezinfekčný krém na poranenia, ktorý ich pekne a rýchlo hojí.

 • , zakúpené v Lekáreň Glavica

  Odporúča produkt

  100 %

  • je to vynikajúci antibakteriálny krém
  • rany sa po jeho použití pekne a rýchlo zahoja
  • skvelý výrobok