Ako prihlásený užívateľ máte možnosť nastaviť si zobrazenie Heureky.

Zobraziť pôvodnú Heureku

Ataralgin tbl.50 x 325 mg/130 mg/70 mg

96 %
Písomná informácia pre používateľa   ATARALGIN 325 mg, 130 mg, 70 mg tablety paracetamol, guajfenezín, kofeín   Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako...
7,49 €
Doprava 1,99 €,Skladom
Doporučená ponuka BENU LEKÁREŇ
Do obchodu
Zoradiť:

Najlacnejšie ponuky (35)

Skladom  1 variant2,99 €92 % • 999 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,6 €98 % • 1 607 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant3,32 €96 % • 916 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,99 €98 % • 1 159 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant1,99 €99 % • 2 083 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,5 €99 % • 2 134 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant3,35 €93 % • 334 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,9 €100 % • 280 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant2,5 €99 % • 2 005 recenziíĎalšie informácie
Skladom  1 variant1,6 €73 % • 16 recenziíĎalšie informácie

Popis produktu

Písomná informácia pre používateľa   ATARALGIN 325 mg, 130 mg, 70 mg tablety paracetamol, guajfenezín, kofeín   Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako...

Parametre produktu

Forma prípravku
tablety
Určenie
pre dospelých
Množstvo
50 ks
Vek
pre dospelých

Recenzie

 • , zakúpené v Dr.Max lekáreň

  Odporúča produkt

  100 %

  • uľavilo sa mi nielen od bolesti, ale aj som sa konečne vyspala
 • , zakúpené v Dr.Max lekáreň

  Odporúča produkt

  100 %

  Som spokojný.

 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  • Používa ho iba manžel

Parametre produktu

Forma prípravku
tablety
Určenie
pre dospelých
Množstvo
50 ks
Vek
pre dospelých

Popis produktu

Písomná informácia pre používateľa  

ATARALGIN 325 mg, 130 mg, 70 mg tablety paracetamol, guajfenezín, kofeín  

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať ATARALGINpozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je ATARALGIN a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ATARALGIN 3. Ako užívať ATARALGIN 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať ATARALGIN 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je ATARALGIN a na čo sa používa

ATARALGIN je liek, ktorý obsahuje tri liečivá: paracetamol, guajfenezín a kofeín.

Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje telesnú teplotu.  

Guajfenezín zosilňuje protibolestivé účinky paracetamolu. Okrem toho znižuje duševné a emočné napätie s pocitom úzkosti, má slabé upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie.  

Kofeín zosilňuje protibolestivé účinky, najmä pri bolestiach hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševnú aktivitu.

Protibolestivý účinok ATARALGINU sa zvyčajne prejaví po 1/2 – 1 hodine a trvá zväčša 4 hodiny.

ATARALGIN sa používa u dospelých na úľavu pri bolestiach rôzneho pôvodu, pri bolestiach hlavy, zubov, krčnej chrbtice, chrbta, pri bolestiach kĺbov a poskytuje úľavu pri chrípkových ochoreniach.

Liek nie je vhodný pre deti do 15 rokov.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ATARALGIN

Neužívajte ATARALGIN

 • ak ste alergický na paracetamol, guajfenezín a kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak máte deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy,
 • ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek, pečene, pri akútnej žltačke, pri poškodení pečene v dôsledku alkoholizmu,
 • ak súbežne užívate lieky, ktoré poškodzujú pečeň,
 • ak máte myasténiu gravis a myastenický syndróm,
 • ak ste dieťa alebo dospievajúci do 15 rokov.

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať ATARALGIN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.  

Deti a dospievajúci

ATARALGIN sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 15 rokov.  

Iné lieky a ATARALGIN

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky ATARALGINU a ďalších liekov súbežne užívaných sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide o kombinácie vyšších dávok ATARALGINU s liekmi ovplyvňujúcimi funkciu pečene, liekmi na upokojenie a s liekmi, ktoré uvoľňujú svalové napätie.

Ak vám bude lekár predpisovať iné lieky, upozornite ho, že už užívate ATARALGIN.

Neužívajte iné lieky s obsahom paracetamolu.  

ATARALGIN a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby ATARALGINOM nie je vhodné piť alkoholické nápoje.  

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

ATARALGIN sa nedoporučuje užívať v tehotenstve a počas dojčenia.  

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

ATARALGIN nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.   ‌3. Ako užívať ATARALGIN

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov je 1 – 2 tablety jednorazovo alebo podľa potreby niekoľko krát denne (v intervaloch najmenej štvorhodinových) do najvyššej dávky 3 – 6 tabliet denne.

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť dávku 6 tabliet.

Najvyššia jednotlivá dávka sú 3 tablety.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Dlhodobé užívanie je možné len na odporučenie lekára.  

Použitie u detí a dospievajúcich

Tento liek nie je určený deťom a dospievajúcim do 15 rokov.  

Ak užijete viac ATARALGINU, ako máte

Po užití viacerých tabliet naraz alebo náhodnom požití viacerých tabliet dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.

Pri predávkovaní sa príznaky otravy prejavia: pocitom nevoľnosti, vracaním, slabosťou, búšením srdca a bolesťami brucha.  

Ak zabudnete užiť ATARALGIN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku si vezmite ihneď ako si spomeniete, dodržujte však 4 hodinový interval medzi jednotlivými dávkami. Neužívajte viac ako 6 tabliet za 24 hodín.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pozorovali sa nasledujúce nežiaduce účinky s uvedenou frekvenciou:  

Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • prechodné zníženie počtu trombocytov (krvných doštičiek) (trombocytopénia),
 • závraty,
 • nevoľnosť, vracanie, ľahká svalová slabosť,
 • únava.

 

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • vyrážky, kožné alergie, dermatózy,
 • bronchospazmus (kŕč hladkého svalstva priedušiek) (analgetiká – astma),
 • závažné kožné reakcie.

Ak sa vyskytnú vyššie opísané vedľajšie účinky alebo iné nezvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.  

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať ATARALGIN

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ATARALGIN obsahuje

 • Liečivá sú: 325 mg paracetamolu (paracetamolum), 130 mg guajfenezínu (guaifenesinum), 70 mg kofeínu (coffeinum) v 1 tablete.
 • Ďalšie zložky sú: predželatínovaný kukuričný škrob, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová, magnéziumstearát.

Ako vyzerá ATARALGIN a obsah balenia

Škatuľka, pretláčacie balenie PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 40, 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Dokumenty

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.

Hodnotenia produktu

9zákazníkov odporúča produkt
0zákazníkov neodporúča produkt
96 %priemer z 14 hodnotení
5
13 ×
4
0 ×
3
1 ×
2
0 ×
1
0 ×

Zákazníci najčastejšie zmieňujú

Tento produkt zatiaľ nemá dostatok hodnotenia

 • , zakúpené v Dr.Max lekáreň

  Odporúča produkt

  100 %

  • uľavilo sa mi nielen od bolesti, ale aj som sa konečne vyspala
 • , zakúpené v Dr.Max lekáreň

  Odporúča produkt

  100 %

  Som spokojný.

 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  • Používa ho iba manžel
 • , zakúpené v MojaLekáreň.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  Velmi učinny liek od bolesti hlavy,zubov

 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  • rýchlo uvoľní bolesť na krčnej chrbtici
 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  spoľahlivý účinok, nezaťažuje žalúdok

 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  užívam ho hlavne pri bolestiach hlavy a chrbtice

 • , zakúpené v MojaLekáreň.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  • Učinny od bolesti
 • , zakúpené v Pilulka24.sk

  Odporúča produkt

  100 %

  výhoda